Forum Forum lotnictwa Strona Główna Forum lotnictwa
To tu spotykają się pasjonaci lotnictwa by troszkę o nim podyskutować.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Ogloszono konkurs na nowy terminal
Idź do strony 1, 2  Następny
 
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum Forum lotnictwa Strona Główna -> Wrocław - Strachowice (EPWR/WRO)
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Wto 14:58, 03 Sty 2006    Temat postu: Ogloszono konkurs na nowy terminal

Port Lotniczy Wrocław S.A.
54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36
Tel. 071/3581-300, fax.071/357-39-73
ogłasza


KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNĄ TERMINALA PASAŻERSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (CPV 74.22.20.00) (Nr sprawy 4/NA/2005)

PODSTAWOWE WARUNKI KONKURSU
1. FORMA I RODZAJ KONKURSU: konkurs zorganizowany jest w formie konkursu architektonicznego-urbanistycznego, otwartego, jednoetapowego.
2. Celem Konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej architektonicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie koncepcji terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu (z zagospodarowaniem otaczającego go terenu).
3. Przeprowadzenie konkursu nastąpi w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
4.Udział w konkursie jest zastrzeżony dla zawodu architekta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
II.1. Kryteria wyboru uczestników:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu.
2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
3. Posiadają sami, a także osoby które będą wykonywać dokumentację inwestycji, odpowiednie uprawniania budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i są członkami właściwej izby zawodowej.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie dokumentacji; tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (także w okresie trwania umowy) na kwotę min. 1.000.000,00 zł.
5. W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracowali minimum:
- 1 (jedną) dokumentację projektową tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy terminala pasażerskiego o przepustowości min. 1mln pasażerów rocznie, lub:
- 2 (dwie) dokumentacje projektowe tj. projekty budowlane i projekty wykonawcze obiektów użyteczności publicznej, o wielkości ponad 2000m2 powierzchni użytkowej każdy
- udokumentują, że wykazane wyżej dokumentacje zostały wykonane z należytą starannością.
6. dysponują osobami, które będą wykonywać dokumentację inwestycji , posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie telekomunikacji., należącymi, do właściwej izby zawodowej i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
7. W przypadku architektów będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej musza oni legitymować się:
a) odpowiednim wykształceniem, które jest uznawane w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie wykazu dyplomów , certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004,Nr 179, poz. 1848)
b) kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują;
c) przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeżeli w danym kraju taka organizacja istnieje;
d) uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) nadanych przez Krajową Radę Architektów RP w wyniku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego zgodnego z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz polskich przepisów o samorządzie zawodowym architektów;
e) członkostwem w Krajowej Izbie Architektów RP.
8. Uczestnicy , wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie muszą:
a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, a w przypadku jego wygrania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
b) udokumentować, że w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z nich oddzielnie spełnia warunki art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1, 2 ustawy
c) spełniać razem wymagania dotyczące potencjału ekonomicznego, technicznego oraz doświadczenia,
d) udokumentować wspólnie doświadczenie zawodowe związane z wykonaniem dokumentacji, o których mowa pkt.5

II.2. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,1, pkt-y 1, 2, 4, 5, 6,:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ustawy PZP
3. Aktualne zaświadczenie US, ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,3 pkt. 3:
- polisa lub innego dokument ubezpieczenia na kwotę min. 1000 000PLN potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,2, pkt.-y 1, 2, 5, :
1) Wykaz opracowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min.:
- 1 (jedną) dokumentację projektową tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy terminala pasażerskiego o przepustowości min. 1mln pasażerów rocznie, lub:
- 2 (dwie) dokumentacje projektowe tj. projekty budowlane i projekty wykonawcze obiektów użyteczności publicznej, o wielkości ponad 2000m2 powierzchni użytkowej każdy
2) Dokumenty dla każdej z w/w dokumentacji potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,2, pkt.-3 :
1) Wykaz kadry inżynieryjno-technicznej wraz z imiennym składem zespołu wyznaczonego do realizacji zadania,
2) Uprawnienia projektowe osób wyznaczonych do projektowania - uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie telekomunikacji., należącymi, do właściwej izby zawodowej i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
3) Aktualne zaświadczenie w/w/ osób o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. walory architektoniczne - 40%
2. walory funkcjonalne - 40%
3. deklarowana cena wykonania dokumentacji inwestycji - 20%


INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM
1. Regulamin konkursu jest bezpłatny, dostępny do 03.02.2006, - do odebrania siedzibie Zamawiajacego ul. S.Skarżyńskiego, 54-530 Wrocław, tel. 071/35-81-300, w godz. 9.00-15.00(poniedziałek-piątek), w pok. 20, lub wysyłka na wskazany adres w ciągu 5 dni od daty złożenia pisemnego wniosku o przekazanie.
2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do godz. 14.00, 06.02.2006r.


NAGRODY, SĄD KONKURSOWY
1.Nagrody:
- I nagroda - 30 000,- zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji inwestycji,
- II nagroda - 30.000,- zł
- III nagroda - 20000,- zł
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.
3. W następstwie niniejszego konkursu zamówienie na usługi musi zostać udzielone zwycięzcy konkursu.
4. Decyzja Sądu konkursowego jest wiążąca dla Zamawiającego.
5. Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Adam Zwierzchowski - Stowarzyszenie Architektów Polskich -przewodniczący
prof. inż. arch. Wojciech Leśnikowski - Uniwersytet w Illinois USA - sędzia referent
dr inż. arch. Magdalena Belof - Urząd Marszałkowski - sędzia
mgr arch. Piotr Fokczyński - Urząd Miejski Wrocławia - sędzia
mgr inż. Tadeusz Kura - Port Lotniczy Wrocław S.A - sędzia
dr hab.inż. arch. Tomasz Ossowicz - Biuro Rozwoju Miasta Wrocławia - sędzia
mgr inż. Henryk Paw - Port Lotniczy Wrocław S.A. - sędzia
dr inż. arch. Marek Skorupski - Politechnika Wrocławska - sędzia


INNE INFORMACJE
1. Publikacja ogłoszenia jest obowiązkowa.
2. Okresowe ogłoszenie informacyjne nie będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie ukazało się w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich- Nr 2005/S 149-149127 z 04.08.2005 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych- Nr 170, poz. 40201 z 09.09.2005r.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
rob_sad
Dołączył: 22 Wrz 2005
Posty: 760
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Poznan

PostWysłany: Śro 12:02, 04 Sty 2006    Temat postu:

u cha cha. Chyba ktos nie bardzo wiedzial co pisze dyktujac takie warunki.
Fajny konkurs bedzie do wyboru biuro ktore zaprojektowalo Okecie, Lawice i rozbudowe terminalu balice, raczej zagraniczne firmy sie w ramach warunkow nie mieszcza (czasu za malo by stworzyc wspolna oferte biura polskiego i zagranicznego ktore przez ostatnie 3 lata projektowalo terminal). Przy czym Projekt Lawicy powstal zdaje sie wczesniej niz 3 lata temu Wink. Nic mi nie wiadomo by polskie biuro projektowalo jakikolwiek terminal po za polska (nie chodzi tu o sam projekt ale niezbedna realizacje - bo bez realizacji projektow wykonawczych sie nie robi).


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Sob 12:25, 07 Sty 2006    Temat postu:

Konkurs architektoniczny na projekt nowego terminalu wrocławskiego lotniska


Maciej Miskiewicz 05-01-2006 , ostatnia aktualizacja 05-01-2006 19:55

Ma być gotowy za dwa lata i obsługiwać dwa miliony pasażerów rocznie

Konkurs został ogłoszony tuż przed Nowym Rokiem. - Spodziewam się, że wystartują duże i bardzo poważne pracownie projektowe - mówi Piotr Fokczyński, dyrektor wydziału architektury i budownictwa urzędu miejskiego i członek sądu konkursowego.

Terminal stanie w okolicy dzisiejszego dworca towarowego Cargo. Prace mają ruszyć w przyszłym roku i zakończyć się na początku 2008 r. Szacowany koszt inwestycji - łącznie z wydłużeniem o 400 metrów pasa startowego i powiększeniem płyty postojowej - to ok. 150-170 mln zł.

Władze lotniska chcą, by terminal był przede wszystkim funkcjonalny i nowoczesny. - Architekci muszą zaprojektować go tak, by odprawa pasażerów była prowadzona szybko i sprawnie, żeby mogli oni łatwo dostać się na płytę lotniska, a wszystkie służby celne i graniczne miały potrzebną im przestrzeń - wymienia Leszek Karwowski, wiceprezes Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika.

Terminal pozwoli na obsługę 2 mln pasażerów rocznie. - Ale przewidujemy możliwość dalszej rozbudowy - zaznacza Karwowski.

Do nowego terminalu będzie można dojechać z dwóch stron. Od poszerzonej do dwóch pasów ul. Granicznej i od strony Żernik tzw. trasą stabłowicką, która niemal w linii prostej połączy ul. Lotniczą z lotniskiem. - To ma być główna trasa dojazdowa, dlatego też front budynku będzie zwrócony na północ - mówi Piotr Fokczyński.

Uczestnicy konkursu mają też zaprojektować otoczenie terminalu: parkingi i ewentualny terminal kolejowy.

Kiedy poznamy zwycięzcę konkursu? Do 6 lutego chętni mogą składać wnioski o dopuszczenie do konkursu. 22 maja to termin złożenia prac. Później oceni je jury pod przewodnictwem Andrzeja Zwierzchowskiego, prezesa wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwycięski projekt poznamy w czerwcu.

GW


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Paweł_EPWR
Dołączył: 26 Lis 2005
Posty: 335
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: EPWR

PostWysłany: Śro 19:23, 12 Lip 2006    Temat postu:

Nie wiem czy zauważyliście, ale intensywnie zaczęto stawiać nowe ogrodzenie. Stojąc na parkingu przy płycie postawiono już po lewej stronie, a teraz robią po drugiej stronie lotniska, tam gdzie są te dziwne budynki (nie wiem do czego służą). Sami zobaczcie:Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
erni
Dołączył: 22 Sty 2006
Posty: 208
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: WROCLAW/EPWR

PostWysłany: Śro 20:34, 12 Lip 2006    Temat postu:

Paweł_EPWR napisał:
Nie wiem czy zauważyliście, ale intensywnie zaczęto stawiać nowe ogrodzenie. Stojąc na parkingu przy płycie postawiono już po lewej stronie, a teraz robią po drugiej stronie lotniska, tam gdzie są te dziwne budynki (nie wiem do czego służą). Sami zobaczcie:Czyli odgradzają się od części wojskowej. A ten budynek to zdaje sie strzelnica.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Paweł_EPWR
Dołączył: 26 Lis 2005
Posty: 335
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: EPWR

PostWysłany: Czw 18:14, 13 Lip 2006    Temat postu:

Dzisiaj natomiast po lewej stronie parkingu przy płycie, tam gdzie zazwyczaj stoją lekkie samoloty znikła trawa i intensywnie kładą kostkę. Rolling EyesPost został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Paweł_EPWR dnia Czw 20:09, 13 Lip 2006, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wojnow
Dołączył: 16 Lis 2005
Posty: 170
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: WRO/EPWR

PostWysłany: Czw 19:43, 13 Lip 2006    Temat postu:

Pewnie parking dla sprzętu co stoi na płycie postojowej (FOLLOW ME, CYSTERNA, itp.)

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
HG
Dołączył: 17 Paź 2005
Posty: 507
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Sob 8:18, 15 Lip 2006    Temat postu:

erni napisał:


Czyli odgradzają się od części wojskowej. A ten budynek to zdaje sie strzelnica.

raczej nie o to chodzi, bo przeciez drogi kolowania i pas startowy znajduja sie na gruntach wojskowych. Najprawdopodobniej ten nowy plot ma odizolowac dzika zwierzyne (sarny, dziki, lisy) od pasa, drog kolowania i plyty.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
HG
Dołączył: 17 Paź 2005
Posty: 507
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Sob 8:22, 15 Lip 2006    Temat postu:

Paweł_EPWR napisał:
Dzisiaj natomiast po lewej stronie parkingu przy płycie, tam gdzie zazwyczaj stoją lekkie samoloty znikła trawa i intensywnie kładą kostkę. Rolling Eyeslikwidowany bedzie tez pas trawy wraz ze stacja paliw dzielacy plyte (stanowiska 1,2 od 3,4,5,6). Ma to umozliwic lepsze wykorzystanie starej plyty.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Śro 14:53, 19 Lip 2006    Temat postu:

Mamy zwycięzcę konkursu na koncepcję nowego terminala (2006-07-19)


19 lipca 2006 r. ogłoszono wyniki Konkursu na koncepcję architektoniczno-funkcjonalną terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą. Spośród ponad 100 nadesłanych prac, Sąd Konkursowy wybrał 3 (pierwsze, drugie i trzecie miejsce), a kolejne 4 wyróżnił. Zwycięzca konkursu, firma JSK Architekci Sp.z o.o. z Warszawy, przygotuje projekt nowego terminala wraz z infrastrukturą okołolotniskową.

Nowy terminal pasażerski docelowo będzie w stanie obsłużyć 7 milionów osób. Pierwszy etap budowy zostanie zakończony w 2009 roku, a przepustowość nowego dworca lotniczego na tym etapie wyniesie 2 miliony. W tym czasie nastąpią również zmiany w infrastrukturze lotniskowej: pas startowy zostanie przedłużony do 3000 metrów, rozbudowane będą płyty postojowe dla samolotów oraz system dróg kołowania. Podwyższona zostanie również kategoria oprzyrządowania nawigacyjnego.

Przy nowym terminalu powstaną parkingi na ok. 1000 miejsc (z możliwością rozbudowy) oraz centrum konferencyjno-hotelowe.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Śro 20:03, 19 Lip 2006    Temat postu:

Kopernik za pół miliarda złotych

Znana jest koncepcja rozbudowy lotniska we Wrocławiu. Dziś (19.07) zarząd portu ostatecznie wskazał zwycięski projekt.

W zeszłym roku port im. M. Kopernika zyskał większe hale przylotów i odlotów międzynarodowych oraz najnowocześniejszy sprzęt służący do ich ochrony. Rozpoczęło się także ogradzanie ponad 400 hektarów cywilnej części lotniska. Modernizacja pochłonęła około 7 milionów złotych. Planowana teraz ma kosztować około pół miliarda złotych.

- Wybudujemy nowy terminal, który będzie mógł przyjąć około 2 milionów pasażerów rocznie - mówi wiceprezes do spraw planowania i rozwoju Portu Lotniczego Wrocław, Zbigniew Sałek. Powstanie koło istniejącego budynku cargo, czyli 1,5 kilometra od istniejącej hali odpraw pasażerów,

- Równolegle rozbudowana zostanie płyta postojowa oraz wydłużone: pas startowy i droga kołowania - dodaje.

Lotnisko zyska także nowe drogi dojazdowe, parkingi oraz trzygwiazdkowy hotel. Ten ostatni ma mieć co najmniej 100 pokoi oraz kilkanaście sal konferencyjnych. Obiekty powstaną za pieniądze zewnętrznego inwestora.

Sama rozbudowa i modernizacja portu ma kosztować około pół miliarda złotych. - Terminal to wydatek rzędu 170 milionów złotych, płyta postojowa - 100 milionów złotych, ... - wylicza Sałek.

Dołoży się do niej dwóch z trzech udziałowców spółki zarządzającej lotniskiem: miasto i województwo. Pokryją połowę kosztów.

Polskie Porty Lotnicze nie będą finansować tej inwestycji, ale już wiadomo, że część środków ma pochodzić z unijnych dotacji.

Władze portu liczą, że po jego modernizacji - powinna się zakończyć na wiosnę 2009 roku - będzie on odprawiać 2 miliony pasażerów rocznie. W 2015 możebyć ich 7 milionów.

W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło ponad 450 tysięcy pasażerów, a do końca tego roku ma ich być okolo 800 tysięcy.

Jak oceniają analitycy to wartość realna. - Z lotniska im. M. Kopernika chętnie korzystają biznesmeni, bo w podwrocławskich Kobierzycach inwestuje koreański koncern LG Philips - wyjaśniają. - Docelowo chce on zatrudnić ponad 11 tysięcy osób - dodają.

Dorota Kalinowska


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Śro 20:06, 19 Lip 2006    Temat postu:

Konkurs na projekt nowego terminalu rozstrzygnięty

Maciej Nowaczyk19-07-2006, ostatnia aktualizacja 19-07-2006 19:06

Dach hali przylotów i odlotów ukształtowany w formie falujących płatów, przezroczyste, szklane elewacje, a obok terminalu centrum hotelowo-konferencyjne, ogromny parking i stacja kolejki miejskiej - wrocławskie lotnisko wchodzi w XXI wiek.
Do konkursu na projekt nowego terminalu, ogłoszonego w grudniu 2005 roku, przystąpiło ponad 100 pracowni architektonicznych. Wczoraj na specjalnej gali we wrocławskim Arsenale poznaliśmy zwycięzców. Wygrał pomysł Zbigniewa Pszczulnego i Mariusza Rutza z firmy JSK.

Andrzej Zwierzchowski, architekt, przewodniczący jury: - Zwycięska praca uwiodła nas swoją prostotą, estetyką, a jednocześnie nieprawdopodobną funkcjonalnością. Nowy terminal zostanie zbudowany na zasadzie modułów, które w przyszłości z łatwością będzie można rozbudowywać.

Dach hali przylotów i odlotów ma formę falujących płatów. Szklana elewacja spowoduje, że cały terminal będzie przezroczysty.

- Stanie się wizytówką Wrocławia. Pozwoli na jeszcze szybszy rozwój i przyciągnięcie jeszcze więcej inwestycji na Dolny Śląsk - przekonuje Andrzej Ogrodnik, prezes wrocławskiego portu lotniczego.

Zbigniew Sałek, wiceprezes ds. planowania i rozwoju Portu Lotniczego Wrocław: - Do grudnia załatwimy wszystkie pozwolenia na budowę. Na początku przyszłego roku ogłosimy przetarg na wykonanie. A pierwszych pasażerów obsłużymy w nim już na wiosnę 2008 roku.

Wtedy wrocławskie lotnisko będzie w stanie obsłużyć dwa miliony pasażerów (docelowo nawet 7 mln).

Szacowany koszt całej inwestycji - łącznie z wydłużeniem pasa startowego do 3000 m, powiększeniem płyty postojowej dla samolotów, wybudowaniem przy terminalu centrum konferencyjno-hotelowego i parkingu dla tysiąca samochodów - to ok. pół miliarda złotych.

Skąd lotnisko weźmie pieniądze na inwestycje? - Ponad 80 proc. tej sumy pozyskamy z Unii Europejskiej i z nisko oprocentowanych kredytów. Resztę dołoży samorząd i miasto - zdradza Sałek.

Poza samą rozbudową lotniska miasto zapewni lepszy doń dojazd. Wybuduje m.in. drugą jezdnię na ul. Strzegomskiej i Granicznej. W przyszłości pociągnięta zostanie linia kolejowa prowadząca z lotniska prosto do Dworca Głównego PKP.

W tej chwili z Wrocławia można polecieć do: Warszawy, Gdańska, Monachium, Londynu, Kopenhagi, Dortmundu, Glasgow, Liverpoolu, Sztokholmu, Rzymu, Kolonii, Frankfurtu n. Menem, Dublina, Nottingham, Frankfurtu, Shannon i Cork.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Czw 7:08, 20 Lip 2006    Temat postu:


Nowy terminal ma szansę stać się wizytówką Wrocławia
Biuro Projektowe JSK


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
piopil
Dołączył: 05 Gru 2005
Posty: 103
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: EPWR/WRO

PostWysłany: Czw 8:23, 20 Lip 2006    Temat postu:

Szkoda, że nie ma rękawów.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
antoslaw
Dołączył: 15 Gru 2005
Posty: 381
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Wrocław

PostWysłany: Czw 8:34, 20 Lip 2006    Temat postu:

Wczoraj w Faktach na TVP3 pokazywali rzut z gory i byly rekawy.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum Forum lotnictwa Strona Główna -> Wrocław - Strachowice (EPWR/WRO) Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin